ברוכים הבאים IGUARIVARIUS

החברה מחזיקה ברוב ההון של החברות המהוות חלק מקבוצת GRUPOVARIUS, ולכן היא אחראית על כל הפעילות הניהולית של שירותי התמיכה בעסקים, המשותפים לחברות הקבוצה.

עלינו

חברת IGUARIVARIUS

עצם הקמתה, השרשתה ופיתוחה של חברה, בתקופה של משבר כלכלי חמור, העמיד בפני כל הנוגעים בדבר אתגר עצום, אך גם היווה סימן ברור להחלטיות שלנו ולאמונתנו ביכולות שבהן בורכנו, דהיינו, הניסיון הרב אשר הצטבר במסגרות השונות בחברתנו בניהול חברות ובניהולם והטמעתם של פרויקטים בעלי אופי חקלאי-תעשייתי. באותה המידה, כך היה זה סימן ברור לאמונה הרבה ביכולות שבהן ניחנה ארצנו ובעתיד.

"זהו האתגר שעליו התגברנו"